Salarizare


Externalizarea serviciului de salarizare reprezinta un intreg proces de calcul pe care compania Smarth Invest Consulting o deruleaza ,incepand cu prelucrarea datelor si terminand cu emiterea tuturor documentelor, cerute de legislatia in vigoare si de nevoile companiei dumneavoastre

                                    Preluarea datelor se face in felul urmator:
 • Calculul orelor de orice tip(standard,suplimentare,de noapte)
 • Calcul bonus
 • Inregistrare retineri/avansuri/opriri
 • Evidentierea absentelor nemotivate,a concediilor fara plata si a invoirilor
 • Intocmire stat de salarii
 • Intocmire Ordine de Plata pentru plata contributiilorla asigurarile sociale
 • Inregistrarea modificari de natura salariala(salarii de baza,lunare,prime,deduceri personale de baza si deduceri suplimentare)
 • Eliberarea adeverinte de salariat
 • Intocmirea rapoartelor de plati bancare(pentru platile prin carti de credit sau debit) 
                                                  ADMINISTRARE PERSONAL
 • Intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca
 • Intocmirea si inregistrarea Contractelor Colective de Munca la directia Muncii
 • Intocmirea si inregistrarea actelor aditionale la contractele individuale de munca la Inspectoratul teritorial de munca
 • Intocmirea si inregistrarea incetarii sau suspendarii contractului individual de munca la ITM
 • Intocmirea si inregistrarea deciziilor la ITM
 • Intocmirea,actualizarea si gestionarea carnetelor de munca
 • Intocmirea adeverintelor de vechime si vizarea lor la Inspectoratul Teritorial De Munca
 • Completarea si depunerea registrului de evidenta a salariilor
 • Depunerea lunara a statelor de plata si a declaratiei lunare privind comisionul datorat la Inspectoratul Teritorial de Munca
 • Depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetele asigurarilor sociale de sanatate ,somaj si pensii
 • Intocmirea si depunerea fisei fiscale