Monday, August 15, 2011

CUM SA AJUNGI PE PRIMA POZITIE IN MOTOARELE DE CAUTARE

Pentru antreprenorii care demareaza afaceri in mediul online ajungerea pe primele pozitii in motoarele de cautare reprezinta un deziderat foarte important deoarece acest lucru poate sa reprezinta cheia dezvoltari oricarei afaceri online.Un studiu arata ca cei care folosesc motoarele de cautare 40% dintre ei aleg siteul de pe prima pozitie.Rapoartat la acest studiu este foarte important pentru cei care beneficieaza de pagini web sa fie cat mai sus pe motoarele de cautare astfel incat pagina web sa devina din ce in ce mai populara printre utilizatori.O strategie eficienta de marketing poate sa va aduca beneficii pe termen lung .
La noi in tara siteurile bune au cateva sute de mii de vizitatori pe zi,in timp ce marile companii din lume au milioane de vizitatori pe zi.
Probabil va intrebati cum de companii gen:(eBay,Amazon) au ajuns la aceasta performanta ? Raspunsul este simplu si anume prin realizarea de campani de marketing care la nivelul acelor compani se ridica la sume colosale .Campaniile de marketing al acestor compani sunt realizate de catre specialisti in SEO(Search Engine Optimization) scopul acestora este sa faca pagina web respectiva cat mai populara .
Orice campanie de marketing prevede anumite costuri mai mari sau mai mici in functie de marimea companiei si bugetul fiecarei pentru activitatile de marketing.
Un specialist in SEO trebuie sa tina cont de raportul cost beneficu si anume sa realizeze campanii de marketing astfel incat beneficiile sa fie mai mari decat costurile privind activitatea de marketing.

Sfatul pe care vi-l dau este acela de a va consulta cu un specialist SEO daca doriti ca pagina dvs web sa ajunga pe primele pozitii in motoarele de cautare .Specialistul in SEO foloseste diverse strategii de marketing care va ajuta sa va promovati afacerea la scala cat mai mare.

In prima etapa a muncii sale specialistul SEO cauta sa realizeze o analiza si o evaluare atenta a siteului si sa vada daca siteul respectiv are sau nu nevoie de modificari.
O alta parte a muncii sale este aceia de a identifica cele mai bune cuvinte cheie sau "Keywords" care sunt cel mai folosite de catre utilizatori in motoarele de cautare .

Un lucru important de catre trebuie sa tinem cont este acela ca motoarele de cautare indexeaza fiecare pagina a siteurilor .Daca nu aveti capacitatea pentru a analiza continutul si rankul siteurior folositi web crawlerul pentru a analiza continutul paginilor web si a identifica acele cuvinte cheie care sunt folosite in interogari de catre utilizatori.Astfel folosind acele cuvinte cheie adecvate poate sa va ridice pagerankul siteului.Acest proces de insertie a cuvintelor cheie este facut in timpul optimizari de catre specialistul in SEO .

Ca urmare a aplicarii acestor masuri page rankul siteului se schimba de catre moatoarele de cautare dand o mai mare popularitate si fluidizare a siteului ce va aduce in mod constat traficul de care aveti atata nevoie.Important de stiut ca pentru a mentine page rankul siteului constant acesta trebuie updatat constant de catre specialistul in SEO

TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA


Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.
----------------
Art. 108 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

ART. 109

(1) Pentru salariatii angajati norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

(2) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

ART. 110

(1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.

(2) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.

ART. 111

(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
----------------
Alin. (2) al art. 111 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

2^1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel national, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura de activitate aplicabil, perioade de referinta mai mari de 3 luni, dar care sa nu depaseasca 12 luni.

Alin. (2^1) al art. 111 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.
(2^2) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2) si (2^1) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

Alin. (2^2) al art. 111 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.

(3) Prevederile alin. (1), (2) si (2^1) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
----------------
Alin. (3) al art. 111 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.

ART. 112

(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore.

(2) Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.

ART. 113
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de munca la nivelul angajatorului sau, in absenta acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern

(2) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres in contractul individual de munca

ART. 114

Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.

ART. 115

(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, daca aceasta posibilitate este prevazuta in contractele colective de munca aplicabile la nivelul angajatorului sau, in absenta acestora, in regulamentele interne.

(2) Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare flexibil a timpului de munca.

(3) Durata zilnica a timpului de munca este impartita in doua perioade: o perioada fixa in care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, in care salariatul isi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic.

(4) Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor art. 109 si 111.

ART. 116

Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.

Sectiunea a 2-a Munca suplimentara

ART. 117

(1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 109, este considerata munca suplimentara.

(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

ART. 118

(1) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea prevederilor art. 111 sau 112, dupa caz.

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor art. 111 sau 112, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.
----------------
Art. 118 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.

ART. 119

(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.

2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

ART. 120

(1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 119 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.

(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza


ART. 121

Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.

Sectiunea a 3-a Munca de noapte

ART. 122

(1) Munca prestata intre orele 22,00-6,00 este considerata munca de noapte.

(1^1) Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:
a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;
b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.
------------
Alin. (1^1) al art. 122 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

(2) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.
------------
Alin. (2) al art. 122 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

(2^1) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit dispozitiilor legale, nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, in care presteaza munca de noapte.
------------
Alin. (2^1) al art. 122 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

(3) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.

ART. 123

Salariatii de noapte beneficiaza:
a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;

b) fie de un spor la salariu de minim 15 % din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata

Art. 123 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

ART. 124

(1) Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte in conditiile art. 122 alin. (1^1) sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si dupa aceea, periodic.
------------
Alin. (1) al art. 124 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

(2) Conditiile de efectuare a examenului medical si periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei.

(3) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

ART. 125

(1) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.

(2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.

Sectiunea a 4-a Norma de munca

ART. 126

Norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate normala, in conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate. Norma de munca cuprinde timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca.

ART. 127

Norma de munca se exprima, in functie de caracteristicile procesului de productie sau de alte activitati ce se normeaza, sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfera de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei activitati.

ART. 128

Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati.

ART. 129

(1) Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in vigoare, sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului ori, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
----------------
Alin. (1) al art. 129 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.

(1^1) In cazul unui dezacord cu privire la normele de munca, partile vor apela la arbitrajul unui tert ales de comun acord.
----------------
Alin. (1^1) al art. 129 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.

(2) In situatia in care normele de munca nu mai corespund conditiilor tehnice in care au fost adoptate sau nu asigura un grad complet de ocupare a timpului normal de munca, acestea vor fi supuse unei reexaminari.

(3) Procedura de reexaminare, precum si situatiile concrete in care poate interveni se sabilesc prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.


Wednesday, August 10, 2011

DESPRE EMAIL MARKETING


Marketingul reprezinta activitatea prin care se promoveaza un anumit produs sau servicu ,iar scopul lui principal este atragerea clientilor.Marketingul poate fi realizat prin mai multe cai una dintre modalitatile cel mai folosite de marketeri este campania de email marketing .
Email marketingul este considerata cea mai ieftina modalitate de marketing ,ea nu implica costuri mari cum sunt celelate metode de promovare.Email marketingul se bazeaza mult pe anumite legaturi .Legaturile sunt persoane care sunt membri sau au realizat anumite activitati pe siteul tau ,cum ar fi au downlodat anumite materiale ori s-au inscris la rubrica de newsletter .
Deobicei persoanele s-au useri se inscriu folosind o adresa de email activa,o colectie de mai multe adrese de email alcatuieste o baza de date .
Campania propriu-zisa de email marketing presupune transmiterea de anumite informatii promotionale sau de continut persoanelor aflate in aceea baza de date .Emailul trebuie sa aiba un continut putermic astfel incat sa creeze un impact puternic destinatarului astfel incat sa creasca numarul de vizite pe siteul vostru.Scopul care trebuie sa il urmariti este acela de al face sa cumpere acest produs sau servicu.Campaniile de email marketing genereaza mai putin trafic decat celelate metode folosite in marketing.Specialisti in marketing afirma ca transmiterea de emailuri au un impact intre 5-10% asupra consumatorului si totusi acest gen de promovare este folosit foarte des,in primul rand cum spuneam ceva mai sus nu implica costuri.
Persoanele care sunt in baza de date deobicei sunt persoane care cunosc produsele si serviciile dvs .Pentru a realiza o activitate de marketing reusita trebuie sa nu uitati sa includeti urmatoarele aspecte:
 • ultimile noutati in legatura cu industria in care activati
 • modalitati de a face lucrurile cat mai usoare
 • povesti de succes al altor persoane
 • informatii privind activitatiile promotionale
 • materiale motivationale
Persoanele cauta astfel de informatii pe internet atunci cand trimiteti astfel de informatii catre ei care sunt extrem de pretioase credibilitatea dvs creste care pana la urma va aduce satisfactii mari

Monday, August 8, 2011

INTOCMIRE REGISTRUL JURNAL,CARTEA MARE SI BALANTELE DE VERIFICARE APLICATIE

Capital social 1000 ron
Mijloace de transport 600 ron
Amortizare 200 ron

La 10 .01.2011 se achizitioneaza marfuri factura 22 ;400 ron+TVA spre a fi vandute en-detail 30% adaos +TVA
La 16 .01.2011 se inregistreaza factura de plata telefoane 100 ron+TVA
La 18.01.2011 se vand in totalitate marfurile numerar
La 20.01.2011 se inregistreaza cedarea unui activ cu titlu onerosde natura auto 300 ron+TVA curs achizitie 300 ;amortizare 100
La 22.01.2011 se contractea un credit bancar pe termen scurt 1000 ron dobanda 25%
La 23.01.2011 se achitaavansul la salarii 200 ron
La 24.01.2011 se deschide un acreditiv pentru furnizori posta 200 ron,se platesc furnizorii si se inchide acreditivul
La 30.01.2011 se restituie prima rata la credit,dobanda afaerenta
Se inchid conturile de TVA,Cheltuielile si Veniturile

Nr Crt

Data inregistrari

Explicatii

Simbol conturi

Sume

1

10.01.2011

Achizitie marfuri

%

371

4426

401

400

96

496

Incarcarea de gestiune

371

%

378

4428

216

120

96

2

16.01.2011

Inregistrarea facturi

%

626

4426

401

100

24

124

3

18.01.2011

Vanzarea marfurilor

5311

%

707

4427

624,8

520

124,8

Descarcarea de gestiune

%

607

378

4428

371

644,8

400

120

124,8

4

20.01.2011

Cedare activ

411

%

7583

4427

372

300

72

Scaderea gestiuni

%

2813

6583

2133

100

200

300

5

22.01.2011

Inregistare credit

5121

5191

1000

1000

6

23.01.2011

Achitare salarii

425

5311

200

200

7

24.01.2011

Plata acreditiv

581

5121

200

200


541

581

200

200

Plata fz acreditiv

401

541

119

119


581

541

81

81


5121

581

81

81

8

30.01.2011

Rambursare credit

5191

5121

84

84

Inregistrare dob

666

5198

21

21

Plata dobanzi

5198

5121

21

21


continuarea in curand

Sunday, August 7, 2011

CUM SA ITI GASESTI IDEEA DE AFACERE?


A fi antreprenor este un lucru fantastic care implica multa munca si sacrificii .Un antreprenor reuseste sa exploateze orice oportunitate care apare in piata.Aceasta este caracteristica care face diferenta dintre un om obisnuit si un antreprenor
Multa lume doreste sa inceapa o activitate de antreprenoriat dar din pacate putini reusesc si asta datorita mai multor motive cum ar fi:lipsa unei idei de afaceri concrete,necunoasterea pietei si domeniului de activitate al acelui gen de business,lipsa unei viziuni si incapacitatea de a implementa un anume concept astea sunt doar cateva dintre motivele pentru care nu multi nu reusesc in activitatea de antreprenoriat.
Revenind la tema de azi si anume cum sa gasesti ideea de afacere care ti se potriveste,in primul rand trebuie sa cunosti foarte bine afacerea pe care doresti sa o demarezi ,sa cunosti foarte bine piata,competitori,potentialul de crestere,sa implementezi un anumit concept sau strategie care sa il realizezi.Daca nu tineti cont de aceste aspecte sansa de a va atinge obiectivele devine din ce in ce mai grea,facandu-va munca foarte grea.Dar nu trebuie sa disperati puteti remedia acest decalaj prin a va automotiva sa munciti din greu si in al doilea rand cautand diverse informatii pe care alti le-au publicat,studiul de piata este esential si vital deoarece va v-a ajuta sa identificati posibilitatile de patrundere pe piata.
Esential pentru dumneavoastra este sa alegeti aceea idee de afacere cea mai viabila.Cu alte cuvinte daca exista cerere pentru servicul sau produsul respectiv.
Cunoasterea mai lard al peisajului economic este foarte important pentru ca veti sti daca exista destul de mult apetit pentru produsul sau serviciul pe care doriti sa il lansati ,care sunt punctele foarte si punctele slabe ale voastre in raport cu competitori "Analiza SWOT" mai este denumita.
Dupa ce ati ales ce afacere urmeaza sa demarati trebuie sa alegeti ceva diferit si inovator fata de concurenti.Sunt cateva modalitati prin care puteti sa realizati asta si anume:pretul,calitate,design,clienti.Si in final nu va mai ramane decat sa interactionati cu clienti ca pana la urma ei reprezinta sursa de creste a businessului .Puteti interactiona cu clienti in felul urmator prin interviuri one-to-one,prin diferite testari,promotii.Important este sa primiti feedbackul necesar ca sa puteti sa intelegeti impactul pe care il are acel produs sau serviciu

Tuesday, August 2, 2011

INFORMAREA SALARIATULUI CU PRIVIRE LA CRITERILE DE EVALUARETrebuie precizat ca fiecare unitate poate decide o modalitate de informare proprie a salariatilor in ceea ce priveste criteriile de evaluare. Aceste proceduri se stabilesc insa prin intermediul contractului de munca sau prin continutul regulamentului intern. Se vor stabili, in plus, si metodele de gestionare a situatiei in care un angajat refuza sa semneze criteriile de evaluare aduse la cunostinta.

Astfel, in primul, aceste criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului trebuie sa se regaseasca in continutul contractului individual de munca si al regulamentului intern.
Potrivit art. 17 alin. (3) lit. e) din Codul muncii persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
In conformitate cu prevederile alin. (4) al aceluiasi articol, criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca. In plus, potrivit art. 242 din acelasi cod, criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor trebuie sa se regaseasca in continutul regulamentului intern.
In continuare, art. 244 din Codul Muncii mentioneaza ca orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de informare. Asadar,regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora. Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator.
Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul individual de munca

aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern. Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului. Prevederile regulamentului intern nu vor putea fi invocate impotriva unui salariat cu privire la care nu se poate face dovada informarii. Consider ca afisarea la sediul angajatorului nu este suficienta pentru a proba informarea salariatului cu privire la continutul regulamentului.

Astfel, in cazul in care salariatul refuza sa semneze de luare la cunostinta, comunicarea poate fi facuta prin orice alt mijloc care asigura primirea efectiva de catre salariat a regulamentului intern modificat si permite angajatorului sa faca dovada comunicarii, cum ar fi comunicarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si nota de inventar.
In ceea ce priveste includerea criteriilor de evaluare in contractele individuale de munca incheiate dupa data de 01 mai 2011, obligatia angajatorului de informare se considera indeplinita la momentul semnarii contractului individual de munca conform art. 17 alin.2 din Codul Muncii De retinut insa ca toate contractele individuale de munca in vigoare la data de 01 mai 2011 vor putea fi modificate prin includerea criteriilor de evaluare numai daca salariatul este de acord. Asadar, in lipsa acordului de vointa al salariatului,contractului individual de munca nu poate fi modificat

Monday, August 1, 2011

DECE ACTIVITATILE DE DISCOUNT VA POT CREA PROBLEME?


Dupa cum stiti atragerea de clienti este activitatea cea mai grea pe care un antreprenor sau manager trebuie sa o realizeze pentru ca el reprezinta esenta de baza al dezvoltari oricarui gen de afaceri.Probail ca orice consumator adora activitatile promotionale cele de tip "discount" sau reduceri cum mai sunt ele denumite.Acest lucru reprezinta pentru un antreprenor la prima vedere un motiv de bucurie pentru ca insfarsit are clienti pe care si doreste ,la a doua vedere privind mai cu atentie lucrurile lucrurile nu sunt atat de bune pe cat se pareau.
In conditiile de astazi pretul reprezinta o cantitate de moneda pe care cumparatorul este dispus sa o ofera producatorului in schimbul bunului pe care acesta il ofera pe piata.Revenind la politica de discount acestea pot distruge integritatea pretului cu o viteza orbitoare.Asa ca ideal ar fi sa nu abuzati cu astfel de practici,ca pana la urma acest gen de activitate va poate aduce in situatia de a incasa mai putin deca cheltuielile de productie,ca pana la urma scopul dumneavoastra principal este acela de a realiza profit.Majoritatea managerilor folosesc acest gen de activitate care este bun pana la un moment.In urma cu cateva zile am postat un articol in legatura cu siteurile de reduceri in special Groupon a carui dezvoltare in ultimul timp este fantastica.Cu prilejul acelui articol am punctat numai avantajele acelei compani.
Urmeaza ca in continuarea sa va prezint si cateva din aspectele negative.Putem spune ca discountul este o forma dea vinde un pret.Orice activitate de discount reduce considerabil sansele de a realiza profit si ca urmare poate afecta costul de productie.

INREGISTRAREA OPERATIILOR ECONOMICE IN REGISTRUL CARTEA MARE

La 1 ianuarie 2010 SBC SRL prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:
Capital social 200 000 ron
Aparatura birotica 100 000 ron
Cont curent la banca 100 000 ron

In cursul luniii Ianuarie au loc urmatoarele operatiuni:

 1. pe 5 ianuarie 2010 se achizitioaneaza cu factura 234 materi prime 100 000+TVA
 2. pe 7 ianuarie 2010 conform bonului de consum 1 se dau in consum materi prime 50 000 ron
 3. restul de 50 00 materi prime se transfera la magazinul propriu de desfacere conform nota transfer nr 2 pentru a fi vandute en detail pentru aceasta se ataseaza nota transfer nr 3 din 8 ianuarie prin care se formeaza pretul de vanzare adaos comercial 20 %
 4. se vand in numerar in totalitate cu chitantele de la 1-10
 5. la 21 ianuarie 2010 conform facturii 323 se vinde aparatura birotica pret vanzare 30 000+TVA costul de achizitie al aparatului respectiv fiind 25 000 din care 5000 amortizat
 6. la 31 ianuarie se inregistreaza stat salarii pentru un grup de 10 000 000 ron,tot la 31 ianuarie 2010 se inregistreaza amortisment conform fisei amortismentului 50 000 ron
Inchidem conturile de venituri si cheltuieli

Nr Crt

Data

Document

Explicatie

CONT

SUME

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

1

5.01.2010

Factura 234

Achizitie mp

%

301

4426

401

100 000

24 000

124 000

2

7.01.2010

Bon consum1

Consum materi p

601

301

50 000

50 000

3

8.01.2010

N transfer 2

Transfer mp magazin

371

301

50 000

50 000

nTransfer 3

Incarcare gestiune

371

%

378

4428

22 400

10 000

12 400

4

10.01.2010

Chitante 1-10

Vanzare numerar

5311

%

707

4427

72 400

60 000

12 400

Scaderea de gestiune

%

4428

378

607

317

12 400

10 000

50 000

72 400

5

21.01.2010

Factura 232

Vanzare ap birotica

411

%

4427

7583

37 000

7200

30 000


Scaderea din gestiune

%

281

6583

214

5000

20 000

25 000

6

31.01.2011

Fisa amortisment

Datori salariale

641

421

10 mil

10 mil401-furnizori
301-materi prime
4426-TVA deductibil
601-cheltuieli cu materiile prime
371-maruri
378-diferenta de pret la marfuri
4428-TVA neexigibil
5311 casa
707-venituri din vanzarea marfurilor