Monday, October 31, 2011

PROVIZIOANELE


Astazi voi vorbi despre provizioane ce anume sunt ele si la ce folosim in domeniul contabil.Provizioanele sunt fonduri constituite prin autofinantare pe seama cheltuielilor fiind destinate pentru finantarea cheltuielilor probabile sau neexigibile in viitor certe dar nedeterminate ca volum IAS 37.initial provizioanele datori si active contingente le definesc ca datorii incerte din punct de vedere al marimilor si scadentei lor.

Ca structura provizioanele reglementate prin normele contabile cuprind proviione pentru litigii,pentru garantiii acordate clientilor,pentru resturare,pentru pensii ,pentru impozite si alte precizari.

Recunoasterea provizioanelor are loc atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) exista o obligatie curenta legala sau implicita generata de un eveniment anterior
b) este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiilor respective
c) valoarea obligatiilor poate fi estimata credibil

Pentru aprecierea conditiilor de recuperare a provizioanelor normele contabile nationale si internationale fac urmatoarele precizari:
  • Obligatia curenta- este o obligatie care exista in prezent,generata de un eveniment anterior(legala,implicita)
  • Eveniment anterior- este evenimentul care provine din trecut si care obliga iar compania care nu dispune de alternative realiste privind stingerea obligatiei generata in mod legal sau implicit
  • Distinctia intre provizioane si alte datori-provizioanele se caracterizeaza prin factori de incertitudine privind marimea si scadenta datoriilor
In legatura cu evaluarea provizioanelor,evaluarea trebuie sa constituie cea mai buna estimare a costurilor necesare,stingerii datoriei la ora bilantului.Estimarile sunt determinate de managementul companiei

Revenind la tratamentul contabil si cum se inregistreaza provizioanele in contabilitate,ele cuprind conturile:
  • 151 provizioane
  • 6812-cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  • 7812-venituri din provizioane
Ca principiu toate provizioanele se contabilizeaza la constituire sau la suplimentarea pentru operatii contabile cheltuieli=provizioane.
La diminuare sau la anulare se contabilizeaza prin provizioane=venituri

No comments:

Post a Comment