Monday, August 1, 2011

INREGISTRAREA OPERATIILOR ECONOMICE IN REGISTRUL CARTEA MARE

La 1 ianuarie 2010 SBC SRL prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:
Capital social 200 000 ron
Aparatura birotica 100 000 ron
Cont curent la banca 100 000 ron

In cursul luniii Ianuarie au loc urmatoarele operatiuni:

  1. pe 5 ianuarie 2010 se achizitioaneaza cu factura 234 materi prime 100 000+TVA
  2. pe 7 ianuarie 2010 conform bonului de consum 1 se dau in consum materi prime 50 000 ron
  3. restul de 50 00 materi prime se transfera la magazinul propriu de desfacere conform nota transfer nr 2 pentru a fi vandute en detail pentru aceasta se ataseaza nota transfer nr 3 din 8 ianuarie prin care se formeaza pretul de vanzare adaos comercial 20 %
  4. se vand in numerar in totalitate cu chitantele de la 1-10
  5. la 21 ianuarie 2010 conform facturii 323 se vinde aparatura birotica pret vanzare 30 000+TVA costul de achizitie al aparatului respectiv fiind 25 000 din care 5000 amortizat
  6. la 31 ianuarie se inregistreaza stat salarii pentru un grup de 10 000 000 ron,tot la 31 ianuarie 2010 se inregistreaza amortisment conform fisei amortismentului 50 000 ron
Inchidem conturile de venituri si cheltuieli

Nr Crt

Data

Document

Explicatie

CONT

SUME

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

1

5.01.2010

Factura 234

Achizitie mp

%

301

4426

401

100 000

24 000

124 000

2

7.01.2010

Bon consum1

Consum materi p

601

301

50 000

50 000

3

8.01.2010

N transfer 2

Transfer mp magazin

371

301

50 000

50 000

nTransfer 3

Incarcare gestiune

371

%

378

4428

22 400

10 000

12 400

4

10.01.2010

Chitante 1-10

Vanzare numerar

5311

%

707

4427

72 400

60 000

12 400

Scaderea de gestiune

%

4428

378

607

317

12 400

10 000

50 000

72 400

5

21.01.2010

Factura 232

Vanzare ap birotica

411

%

4427

7583

37 000

7200

30 000


Scaderea din gestiune

%

281

6583

214

5000

20 000

25 000

6

31.01.2011

Fisa amortisment

Datori salariale

641

421

10 mil

10 mil401-furnizori
301-materi prime
4426-TVA deductibil
601-cheltuieli cu materiile prime
371-maruri
378-diferenta de pret la marfuri
4428-TVA neexigibil
5311 casa
707-venituri din vanzarea marfurilor

No comments:

Post a Comment