Wednesday, May 18, 2011

TIMPUL DE MUNCA CODUL MUNCII 2011

Durata muncii este perioada in care salariatul (art. 108 din Codul muncii):
- presteaza munca
- se afla la dispozitia angajatorului
- isi indeplineste sarcinile si atributiile de serviciu

Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru: 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare

Durata muncii � pana acum

4 luni � Directiva UE
3 luni � Codul muncii
12 luni � Contractul colectiv incheiat la nivel national pentru anii 2007-2010:

- Agricultura, piscicultura, pescuit;
- Industria alimentara, a bauturilor si a tutunului;
- Exploatarea si prelucrarea lemnului
- Comert
- Constructii
- Turism, hoteluri, restaurante
- Energie electrica, termica, petrol si gaze
- Transporturi

Durata muncii in prezent

Perioada de referinta: 4 luni

Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

Din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta, dar pentru perioade de referinta care in nici un caz sa nu depaseasca 12 luni.

Problema cumulului de functii: Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

Compensarea muncii suplimentare

Angajatorul nu are un drept de optiune intre compensarea orelor libere si plata lor

Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

In perioadele de reducerea activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care vor fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni - cont de ore libere

Sanctiuni

Nerespectarea regimului juridic al orelor suplimentare - cu amenda de la 1500 la 3000 lei
In practica judiciara s-a decis ca angajatorul are obligatia de compensare chiar daca nu a inregistrat orele suplimentare
Nerespectarea obligatiei de tinere a evidentei orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta - amenda de la 1500 la 3000 lei.

Nu pot presta ore suplimentare

Salariatii cu program de lucru redus;
- Minorii
- Salariatii care lucreaza in conditii grele, vatamatoare, periculoase
- Salariatii de noapte
- Salariatele gravide
- Salariatele care alapteaza
- Salariatii carora medicul le-a recomandat reducerea programului de lucru
- Salariatii care lucreaza in perioade cu temperaturi extreme
- Invalizii de gradul III (sunt obligati sau au dreptul de a fi angajati cu � de norma?)
- Salariatii angajati cu fractiune de norma

Comprimarea saptamanii de lucru

- In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana

- Consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz

- Reducerea corespunzatoare a salariului

- Caracter limitat in timp: pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului

- Interdictia prestarii de ore suplimentare

No comments:

Post a Comment