Thursday, December 8, 2011

CONTABILITATEA DATORIILOR APLICATIE

Societatea comerciala Invest Group SA are urmatoarea situatie finanaciara la 1 noiembrie 2011:
 • Frunizori 60 000 lei
 • Furnizori de imobilizari 90 000 lei
 • Personal salarii datorate 170 000 lei
 • Impozit pe profit 50 000 lei
 • credite pe termen lung 280 000 lei
In cursul lunii ianuarie 2011 au loc urmatoarele tranzactii:
 • 3 noiembrie 2011 cumpara materiale consumabile in valoare de 80 000 lei plus TVA
 • la 4 noiembrie 2011 se achita prin banca 60 000 lei furnizorilor de imobilizari
 • 7 noiembrie 2011 se primeste factura energie electrica in vlaore de 30 000 lei TVA 24%
 • 9 noiembrie 2011 se plateste impozitul pe profit utilizand bani din banca
 • 15 noiembrie 2011 ramburseaza 90 000 lei din creditul pe termen lung
 • 19 noiembrie 2011 vinde marfuri la pret de vanzare 120 000 TVA 24%,costul marfurilor 90 000
 • 20 noiembrie2011 se inregistreaza salarii in valaore de 90 000 lei,retineri privind contributiile de asigurari sociale 10 000,impozitul pe salarii 12 000 lei
 • 15 decembrie 2011 se contracteaza un imprumut din emisiuni de obligatiuni in valoare de 25 000 lei
 • 18 decembrie 2011 se achita in numerar salarii datorate personalului
 • 24 decembrie 2011 se acorda salariatiilor un avans chenzinal in valaore de 9 000 lei
 • 28 decembrie 2011 se inregistreaza pe baza statului de salarii,salarii datorate personalului angajat in valaore de 35 000 lei
 • la 28 decembrie se inregistreaza retineri din salarii CAS 2500 lei,contributia la fondul de somaj,impozit pe salarii 2000 si avansuri 8000
 • la 28 decembrie se inregistreaza contributia unitatii la asigurari sociale in valaore de 1000 si la fondul de somaj in valoare de 500 lei
 • la 28 decembrie datoriile fiscale si sociale aferente luni precedente prin disponibilul in contul de la banca

Nr Crt

Data inregistrarii

Explicatie

Simbol Conturi

Sume

D

C

D

C

1

3.xI.2011

Ach materiale


401


99 920

301


80 000


4426


19 200


2

4.xI.2011

Plata fz

404

5121

60 000

60 000

3

7.xI.2011

Receptionare facture energie


401


37 200

605


30 000


4426


7200


4

9.XI.2011

Plata im profit

6911

51215

15.XI.2011

Rambursare credit

1621

5121

90 000

90 000

6

19.XI.2011

Vanzare marf

4111


148 800707


120 000


4427


28 880

7

20.XI.2011

Inregistrare sal

641

421

90 000

90 000

6451

4311

10 000

10 000

691

444

12 000

12 000

8


Inchidere TVA

4427


28 8804426


26 400


4423


2480

9


Inchidere cont cheltuieli

121


142 000605


30 000


6911


-


641


90 000


6451


10 000


691


12 000

10


Inchidere V

707

121

120 000

120 000


Conturi

Sold initial

Rulaj curent

Total rulaj

Total Sold

D

C

D

C

D

C

D

C

1621

280 000

-

90 000

-

90 000

-

370 000

-

121

-

-

142 000

12 000

142 000

12 000

130 000

-

301

-

-

80 000

-

80 000

-

80 000

-

401

60 000

-

-

137 120

-

137 120

-

77 120

4111

-

-

148 800

-

148 800

-

148 800

-

404

90 000

-

60 000

-

60 000

-

150 000

-

421

170 000

-

-

90 000

-

90 000

80 000

-

4311

-

-

-

10 000

-

10 000

-

10 000

444

50 000

-

12 000

-

62 000

-

62 000

4426

-

-

52 800

-

52 800

-

52 800

-

4427

-

-

28 800

28 800

28 800

28 800

-

-

4423

-

-

-

2480

-

2480

-

2480

5121

-

-

90 000

60 000

90 000

60 000

30 000

-

605

-

-

30 000

-

30 000

-

30 000

-

641

-

-

90 000

-

90 000

-

90 000

-

6451

-

-

10 000

-

10 000

-

10 000

-

691

-

-

12 000

-

12 000

-

12 000

-

707

-

-

-

120 000

-

120 000

-

120 000

No comments:

Post a Comment