Wednesday, December 7, 2011

NORME METODOLOGICE PRIVIND CODUL FISCAL

Codul Fiscal dispune de norme privind instructiunile si functionarea precum si regulamente de functionare.
Art (5) din Codul fiscal Ministerul Finantelor Publice are atributia elaborarii normelor necesare pentru aplicarea unitara a prezentului cod
(2) In intelesul prezentului cod ,prin norme se intelege norme metodologice,instructiuni si ordine
(3) Normele metodologice sunt aprobate de guvern prin hotarare si sunt publicate in Monitorul Oficial Al Romaniei
(4) Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod se emit de Ministerul Finanatelor Publice si se publica in Monitorul Oficial al Romanaiei.Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare a imozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod ,datorate de bugetul general consolidat se emit de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(5) Institutiile publice din subordinea guvernului ,altele decat Ministerul Finantelor Publice nu pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu prevederile prezentului cod cu exceptia celor prevazute in prezentul cod
(6) Anual Ministerul Finantelor Publice colecteaza si sistematizeeaza toate normele in vigoare avand legatura cu prevederile prezentului cod si pune aceasta colectie oficiala la dispozitia altor persoane spre publicare.

No comments:

Post a Comment