Monday, December 12, 2011

PREVEDERI PRIVIND APLICAREA CODULUI FISCAL

Se stie ca Codul fiscalse poate modifica sau suferi adaugiri prin ordonante specifice de guvern.Aceste legi au ca principal obiectiv stabilirea impozitelor si taxelor pentru fiecare contribuabil.Dintre prevederile aplicarii Codului Fiscal amintim:
Art(11) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe ,in intelesul prezentului cod ,autoritatiile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are scop economic .
Autaritatile fiscale pot sa nu ia in consideratie o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala .

Nu sunt luate in considerare de autoritatiile fiscale tranzactiile efectuate de un contribuabil declarat inactiv .Procedura de declararea a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si lista in ceea ce priveste contribuabilii inactivi se comunica contribuabililor carora le sunt destinate si persoanelor interesate prin afisarea pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Alin (2) in cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuieli oricareia dintre persoane ,dupa cum este necesar pentru a putea reflecta pretul de pe piata a bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei .La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se folosesc urmatoarele metode:
  • metoda compararii preturilor ,prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite persoane care vand bunuri si servicii comparabile intre persoane independente
  • metoda "cost-plus" prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunurilor sau serviciului asigurat prin tranzactie ,majorat cu marja de profit corespunzatoare
  • metoda pretului de vanzare prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de vanzare a bunului sau serviciului vandut unei persoane independente diminuat cu cheltuiala de vanzare alte cheltuieli ale contribuabilului si marja de profit
  • orice alta metoda cunoscuta in linile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

No comments:

Post a Comment