Saturday, June 11, 2011

CALCUL IMPRUMUT BANCAR SI PREZENTAREA STRUCTURII BILANTIERE

La 01.01.2011 Marius Eugen deschide un magazin avand urmatoarele elemente:
  • diverse imobilizari corporale...................................45 000 euro
  • stocuri de marfuri.....................................................42 000 euro
  • cont curent la banca..................................................13 000 euro
Necesarul de finantare provine din aport personal de 80 000 euro si in completare contracteaza un credit de la BCR.

La 31.XII. 2011 Dupa un an de activitate valoarea elementelor patrimoniale este urmatoarea:

  • stocuri de marfuri..........................................................89 000 euro
  • clienti................................................................................20 000 euro
  • cont curent la banca .......................................................27 000 euro
  • casa......................................................................................4000 euro
  • imprumut pe termen lung...............................................91 000 euro
  • furnizori.............................................................................14 000 euro
sa se determine:
a) marimea imprumutului contractat?
b) bilantul contabil a luni ianuarie?
c) bilantul contabil la 31 .XII.2011

a pornind de la ACTIV=PASIV 100 000 euro=Capital propriu+Datorii
100 00 euro=80 000+X
X=100 000- 80 000=20 000 euro reprezinta valoarea creditului bancar imprumutat de la BCR

B)

ACTIV

SUMA

PASIV

SUMA

Imobilizari corporale

45 000

Aport personal

80 000

marfuri

42 000

Credit bancar

20 000

Cont current la banca

13 000

TOTAL ACTIV

100 000

TOTAL PASIV

100 000


BILANT LA 31.XII.2011
ACTIVSUMAPASIVSUMA
MARFURI89 000APORT PERSONAL35 000
CLIENTI20 000IMPRUMUT PE TERMEN LUNG91 000
BANCA27 000FURNIZORI14 000
CASA4000
TOTAL ACTIV140 000TOTAL PASIV140 000

No comments:

Post a Comment