Thursday, June 23, 2011

INCADRAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE IN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Sc Alfa SRL efectueaza urmatoarele operatii:
 • consum materii prime 800 ron (cheltuieli materii prime)
 • inregistreaza reparatii 2200 ron (cheltuieli reparatii furnizori)
 • inregistreaza salarii 12 800
 • prime asigurate 1 800 cheltuieli prime
 • factura energie 800 cheltuieli exploatare
 • venituri din gestiune 2200 ron
 • cheltuieli 2500 ron
 • amortizare cheltuieli de exploatare 700 ron
 • doneaza PC cheltuieli donatie PC.............................3000 ron
 • clienti ..............20 800 ron
 • cesioneaza utilaje amortizate 4500x1000 vanzare+ scaderea din gestiune

1 VENITURI IN EXPLOATARE

4500

Vanzari din cesiuni de utilaj

4500

2 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

29 500

Cheltuieli cu materii prime

800

Cheltuieli cu reparatii

2200

Cheltuieli cu salarii

12 800

Cheltuieli amortizare

700

Cheltuieli donatii

3000

A REZULTAT DIN EXPLOATARE (1-2)

-15 000

3 VENITURI FINANCIARE

3100

Venituri din diferente de curs valutar

900

Venituri din cesiuni titluri

2200

4 CHELTUIELI FINANCIARE

2500

Cheltuieli din cesiuni

2500

B REZULTAT FINANCIAR (3-4)

600

C REZULTAT CURENT

-14 400

5 VENITURI EXTRAORDINARE

0

6 CHELTUIELI EXTRAORDINARE

0

D REZULTAT EXTRAORDINAR

0

7 VENITURI TOTALE (1+3+5)

7600

8 CHELTUIELI TOTALE (2+4+6)

22 000

E REZULTAT BRUT (7-8 SAU C+D)

-14 400

9 IMPOZIT PE PROFIT 16% E

0

F REZULTAT NET (9)

-14 400

No comments:

Post a Comment