Wednesday, June 1, 2011

MODEL DE BILANT CONTABIL

ACTIV

PASIV

A ACTIVE IMOBILIZATE

G DATORI CE TREBUIESC PLATITE PENTRU O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

I IMOBILIZARI NECORPORALE

H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

II IMOBILIZARI CORPORALE

I VENITURI IN AVANS

III IMOBILIZARI FINANCIARE

-SUBVENTI PENTRU INVESTITII

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

-VENITURI INREGISTRATE IN AVANS

B ACTIVE CIRCULANTE

J CAPITALURI SI REZERVE

I STOCURI

I CAPITAL

II CREANTE

II PRIME DE CAPITAL

III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

III REVERVE DIN REEVALUARE

IV CASA SI CONTURI LA BANCI

IV REZEVE

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL

V REZULTATUL REPORTAT

C CHELTUIELI IN AVANS

VI REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

D DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

CAPITALURI PROPRII -TOTAL

E ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORI CURENTE NETE

CAPITALURI TOTAL

F TOTAL ACTIVE MINUS DATORI CURENTE

No comments:

Post a Comment