Friday, November 11, 2011

DECLARATIA FISCALA 010


Colectarea cat mai eficienta a taxelor si impozitelor la bugetul de stat reprezinta dezideratul oricarei natiuni pentru ca ea sa poata sa se dezvolte.In contunuare voi vorbi despre Declaratia fiscala 010 este folosita de persoanele juridice,asocieri,alte entitati fara personalitate juridica denumite in continuare Declaratie se completeaza si se depune de catre persoanele juridice,asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia de inregistare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale,de regula cu ocazia infintarii societatii.Iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct sau imputernicit/reprezentant legal la organul fiscal in a caruiraza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul,sau in cazul depunerii declaratiei de mentiuni,organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat.

Pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentanti fiscali ,organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaza in doua exemplare inscriindu-se cu majuscule,citet si corect toate datele prevazute.Un exemplar se pastreaza de contribuabil,iar celalat se depune la organul fiscal competent


No comments:

Post a Comment