Thursday, November 17, 2011

SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

(2)
Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator


(3) Pe durata suspendari pot conitnua sa existe alte drepturi si abligatii ale partilor prevazute decat cele prevazute la aliniatul 2 ,daca acestea sunt prevazute prin legi speciale,prin contractul colectiv de munca aplicabil prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne


(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului,pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat


(5) de fiecare data cand timpul perioadei de suspendarea a contractului individual de munca va interveni o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca
(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea,modificarea ,executarea sau incetarea contractului individual de munca cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept

(7) Contractul individual de munca se suspenda in urmatoarele situatii:
 • concediu de maternitate
 • concediu pentru incapacitate temporara de munca
 • carantina
 • abrogat
 • exercitarea unei functii in cadrul unei autaritati executive ,legsilative sau judecatoresti ,pe toata durata mandatului
 • indeplinirea unei functii de conducere de salarizat in sindicat
 • forta majora
 • in cazul in care salariatul este arestat preventiv in conditiile codului de procedura penala
 • de la data expirarii termenului in care au fost emise avizele autriatiile ori atestarile
 • in alte cazuri expres prevazute de lege
(8) contractul individual de munca poate fi suspendat di initiatiza salariatului in urmatoarele situatii:
 • concediu de crestere a copilului in varsta pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap pana la varsta de 3 ani
 • concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in cazul copilului cu handicap pana la varsta de 18 ani
 • concediu paternal
 • concediu pentru formare profesionala
 • exercitarea unei functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local
 • participarea la greva
 • abrogat

(9) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului ,in conditiile stabilite de contractul individual de munca aplicabil,contractului individual de munca precum si prin regulamentul intern

(10) Contractul individual de munca poate fi suspendat la initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
 • pe durata cercetarii disciplinare prealabile in conditiile legii
 • abrogat
 • in cazul in care angajatorul a inaintat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incopatibile cu functia disponibila
 • in cazul reducerii sau intreruperii temporare a activitatii fara incetarea raportului de munca pentru motive economice ,tehnologice sau structurale
 • pe durata detasarii

No comments:

Post a Comment