Tuesday, November 8, 2011

MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA


Contractul individual de munca poate fi modificat doar cu acordul partilor

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posbila numai in cazurile prevazute de lege
Modificarea contractului individual de munca se refera la urmatoarele elemente:
  • duarata contractului
  • locul muncii
  • felul muncii
  • conditiile de munca
  • salariul
  • timpul de munca si timpul de odihna
(2) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intrun alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
...Pe durata delegarii respectiv a detasarii salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca

(3) Delegarea reprezinta exercitarea temporara din dispozitia angajatorului,de catre salariat,a unei lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca

(4) Delegarea poate fi pusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice ,numai cu acordul salariatului .Refuzul salariatului pentru prelungirea delegarii nu poate constituii motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare ,cat si la o idemnizatie de delegare in conditiile prevazute de lege sau in contractul colectiv de munca

(5) Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca ,din dispozitia angajatorului,la un alt angajator,in scopul executarii unei lucrari in interesul acestuia .

(6) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an
In mod exceptional.perioada detasarii poate fi prelungita pentru diverse motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea cu acordul ambelor parti din 6 in 6 luni.
Salariatul poate refuza dtasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale teminice .
Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare ,precum si la o indemnizatie de detasare in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicat

(7) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispune detasarea

Pe durata detasarii salariatul beneficieaza de drepturile salariale care i sunt mai favorabile ,fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea ,fie de drepturile de la care angajatorul este detasat.

Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea

In cazul in care exista divergente intre cei 2 angajatori sau nici unul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile privind conditiile legii ,salariatul are dreptul de a reveni la angajatorul care l-a detasat

(8) Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii ,fara consimtamantul salariatului ,si in cazul unor sitautii de forta majora ,cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca de protectie a salariatului in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod

No comments:

Post a Comment