Thursday, November 17, 2011

EVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Buna ziua,azi va voi despre imobilizarile corporale si cum sunt acestea evaluate.Fiind active imobilizarile corporale sunt recunoscute fiecare in parte dupa criterile generale de recunoastere a activelor ,generarea posibila de beneficii economice viitoare si evaluarea lor credibila

1 EVALUAREA LA INTRARE

Se face la costul imobilizarii determinat in functie de modul de intrare in companie,achizitie constructie,aport la capitalul social,donatie etc.Valoarea calculata in acest moment este denumita valoare contabila de intrare

Costul de achizitie este format din toate cheltuielile ocazionate cu achizitie,instalarea si punerea in functiune a unei imobilizari corporale,pretul de cumparare incluzand taxele vamale si taxele nerecuperabile dupa deducerea reducerilor comerciale si a rebuturilor precum si orice costuri care pot atribui aducerii imobilizarii la locatia si conditia necesara pentru ca aceasta sa se poata opera in mod dorite de conducere

Costul de Productie

Este format din costul de achizitieal materiilor consumate,celelalte cheltuieli directe de productie precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricarea imobilizarii.
Restul cheltuielilor indirecte nu se includ in costul de productie.Valoarea de aport este cea aferenta imobilizarilor corporale intrate in inteprindere ca aport la capitalul social sau cu ocazia asocierii,fuziunii.
Ea se stabileste de evaluatori in functie de pretul pietei,utilitatea,starea si amplasarea acestor imobilizari.

2 EVALUAREA LA IESIRE

Se realizeaza la valoarea contabila de intrare

3 EVALUAREA LA INVENTAR-se face la valoarea actuala a fiecarei imobilizari corporale denumita si evaluare de inventar.Ea se stabileste in functie de pretul pietei,utilitatea si starea imobilizarii corporale

4 EVALUAREA LA BILANT

se realieaza la valoarea contabila de intrare pusa in acord cu rezultatele inventariei.Potrivit principiului prudentei plusul de valoare(valoarea de intrare >valoarea contabila) nu se inregistreaza.Minusul de valoare este insa inregistrat si se procedeaza la o ajustare de valaore

No comments:

Post a Comment