Thursday, November 10, 2011

PRODUSELE FINITE APLICATIE

Pentru realizarea a 500 kg de produse finite,firma ABC Production SRL efectueaza in luna septmebrie 2011 a exercitiului financiar urmatoarele cheltuieli de productie:
  • cheltuieli cu materii prime 40 000 lei
  • cheltuieli cu materialele auxiliare 6000 lei
  • cheltuieli cu colaboratorii 6000 lei
Inventarul de la sfarsitul lunii indica produse finite obtinute(receptionate la depozit) in cantitate de 300 kg,evaluate la cost efectiv de productie 130 lei/kg .80 % din produsele obtinute se livreaza clientilor la pretul de vanzare de 170 ron/kg si TVA 24 % ,cu incasare ulterioara prin banca.

In luna octombrie a exercitiului financiar procesul de productie genereaza urmatoarele cheltuieli:
  • cheltuieli cu materiile prime 35 000 lei
  • cheltuieli cu materialele consumabile 5000 lei
  • cheltuieli cu colaboratori 5000 lei
In urma caroa rezulta 200 kg produse finite evalutate la cost efectiv de productie 130 lei/kg

601 - 301 40 000 lei

6021 -3021 6000 lei

621 - 401 6000 lei

receptia produselor finite obtinute 300x130 =39 000 lei

345 - 711 39 000 lei

vanzarea a 80 % din produsele finite(80%x300)x170 lei/kg= 40 800 lei

4111 - % 5 0 592
701 40 800
4427 9792

711 - 345 31 200
5121 - 4111 40 800

inregistrare productie neterminata la sfarsitul lunii septembrie
total cheltuieli de productie (1) 40 000+6000+6000=52 000
(2) productie terminata 300x130= 39 900 reiese ca exista o productie neterminata (1)-(2) =
12 100
331 - 711 12 100
stornarea la inceputul lunii octombrei a stocului de productie neterminata

331 711 12 100

601 - 301 35 000 lei

6028 - 3028 5000 lei

6021 - 401 5000 lei

Receptie produse finite obtinute in luna octombrie 200x130=26 000 lei
345 - 711 26 000

Inregistrare produse finite neterminate la sfarsitul lunii octombrie:
(1) productie neterminata la sfarsitul luni septmebrie 12 100
(2)total cheltuieli de productie in luna septmebrie 52 000
(3) productie terminata in octombrie 26 000

Productia neterminata la sfarsitul lunii octombrie (1)+(2)-(3)=38 100

331 - 711 38 100

Simbol conturi:

601 - cheltuieli cu materile prime
301 - materii prime
6021 -cheltuieli cu materialele auxiliare
3021- materiale auxiliare
621 - cheltuieli cu colaboratori
401 - furnizori
711- variatia stocurilor
345-produse finite
701 - venituri obtinute din vanzarea produselor finite
4427- TVA colectat
4111 -clienti
5121 -banca
331-produse in curs de executie
6028 - cheltuieli privind materialele consumabile


No comments:

Post a Comment