Tuesday, November 22, 2011

DECLARATIA FISCALA 020


Se apropie sfarsitul anului persoanele fizice cat si cele juridice se pregatesc sa traga linie de sfarsit de an,unde se vor face analize privind veniturile realizate in anul curent.Pe langa venituri contribuabilii au obligatia fie ca vrem fie ca nu de a platii taxele si impozite.
Astazi voi vorbi despre "Declarati fiscala 020" sau formularu 020 cum mai este el denumit .Completarea formularului 020 implica completarea a doua rubrici si anume:Declaratia de inregistrare fiscala si Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice romane

Declarati de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice roamane denumita declaratie se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane care desfasuara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale,de regula cu ocazia infintarii,iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal la registrul organului fiscal competent sau prin scrisoare recomandata la termenele stabilite de legislatia in vigoare

Organul fiscal competent este:
  • pentru contribuabili care se inregistreaza direct sau prin imputernicit,organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliu fiscal contribuabilul sau,in cazul depunerii declaratiei de mentiuni organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit
  • pentru contribuabili care se inregistreaza prin reprezentat fiscal,organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal
Formularul se completeaza in doua exemplare,inscriindu-se cu majuscule citet si corect toate datele prevazute.Un exemplar se pastreaza pentru contribuabil iar celalt exemplar se depune la organul fiscal competent

No comments:

Post a Comment